TEL:+982146893169---46893173---46893380
09120243038
info@taksun-co.com
صافکاری پی دی آر یا ترمیم بدون رنگ بدنه خودرو روشی بسیار سریع و کم هزینه جهت ترمیم آسیب دیدگی های جزئی مانند: رنگ پریدگی، قری های ایجادشده بر اثر بارش تگرگ یا برخورد سنگریزه و… که در بدنه خودرو ایجاد شده می باشد. از مزیت های دیگر این دستگاه علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه این است که در این روش نیازی به بتونه کاری و رنگ کاری مجدد و دیگر مراحل صافکاری سنتی نیست. ضمن اینکه روش پی دی آر از افت قیمت خودرو بر اثر آسیب دیدگی تا حداقل ممکن جلوگیری میکند. در این روش ترمیم قسمت هایی که دسترسی به آن آسان نیست راحت تر می شود و همچنین بهترین شیوه برای موج گیری امواجی که بر اثر صافکاری سنتی ایجاد شده (چکش و قالب بدنه) و یا قسمت هایی از بدنه خودرو که در آن افزایش طول یا باد ایجاد شده استفاده از این دستگاه می باشد.