افزایش مدت ضمانت دستگاه های تولیدی شرکت از 12 ماه به 24 ماه

افزایش گارانتی تمامی دستگاه های تولیدی این شرکت ابتدا به دلیل رضایت اکثر مصرف کنندگان و دی ...

1392/06/26 ادامه